جام جهانی فوتسال : ایران 2-2 پرتقال (پیروزی ایران) 2:25