افتتاحیه هشتمین مجلس دانش آموزی در حرم مطهر امام خمینی 3:52