قسمت هفدهم برنامه تلویزیونی نوآوران - خودروهای الکتریکی 51:41