اتصال PS4 به اسپیکر با تبدیل اپتیکال به انالوگ 1:36