تیزر شماره 2 قهرمانان ایران ، موتور کراس Rapido Race 3:41