هییت مدیره انجمن و تعاونی در رادیو اقتصاد (1) 28:48