ولایت فقیه و حکومت اسلامی؛حجت الاسلام شبان نیاء؛ج دوم 1:19:50