اولین مسابقات رنکینگ حرفه ای تریکینگ ایران بخش سلاح 5:50