فناوران دانش:تولید کفپوش های رزینی در شرکت بساپلیمر 3:25