دودوست ایرانی و اذربایجانی(ایرانلی یولداش باکیفیت بالا) 7:36