فیلم 'ناقوس دریا' اولین فیلم رنگی کمپانی Technicolor 2:01