بررسی سخنان دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی 2:25