کاربرد اکسل در سیستم های مدیریت اطلاعات-ویژوال بیسیک 17:44