اجرای بیژن باقری در برج میلاد 1395 | کلیپ اول 0:24