تیزر آلبوم جدید مشاری العفاسی «بالمصری» - به لهجه مصری

0:23