خندوانه، 12 شهریور 94، پشت صحنه اجرای امیر مهدی ژوله 3:42