واکنش سریع چندین بادیگارد به سوقصد علیه مرد "وی آی پی" 1:44