برگزاری اولین نمایشگاه ASNAGHI در تالار فرمانیه 4:13