شاخص حکومت پیامبر اسلام(ص) در کلام امام جمعه بیرجند 3:27