گلستانی ها: با تمام مشکلات پای انقلاب و رهبری ایستاده ایم 4:24