باشنیدن این تلاوت صدها نفر مسلمان شدند(عبدالباسط)

0:53