تاثیر ناملایمی های دوران کودکی بر بهداشت روانی افراد 16:03