تنیس روی میز گرند فاینال ۲۰۱۵- فن ژندونگ کیم دونگهین 3:01