دیدار با آیت الله نورمفیدی و بازدید از مجتمع میرداماد

1:01