سکانسی از دوبله انیمیشن بچه سالار با گویندگی بیژن باقری 2:00