افتتاح بیش از ۳ هزار واحد مسکن مهر پردیس در شهریور ماه۹ 3:54