با حضور وزیر راه و شهرسازی فاز یک شهرک حمل و نقل تهران آغاز به کار کرد 10:16