مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما دکتر جانفشان در سفر به استان یزد 0:52