اجرای گروه عرفانی بشیر در جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) 3:13