رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:انحصاری بودن صداوسیما مهم ترین نقطه ضعف آن است 2:10