کنایه تند " منوچهرهادی " به دولت بابت گرانی و قیمت دلار

0:48