سومین تیزر تلویزیونی سن ایچ کول با گویندگی بیژن باقری 0:24