برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 41 1:31