120 - رزومه - آرم استیشن - ساخت انیمیشن دو بعدی 1:34