تولید نخستین روتاری انکودر هیبریدی در جهان توسط POSITAL 2:48