توسعه مراودات در دیدار فعالان اقتصادی ایران و ترکیه

0:40