سخنرانی پرفسور حسین خیراندیش پدر طب سنتی اسلامی - ویدیو دو 1:09:24