استاد رائفی پور - « عامل بدبختی کارگران هفت تپه، تویی و رای دادنت » 6:24