گزارش کانال پرس تی وی از ساخت نفتکش افراماکس در یارد صدرا 5:24