برنامه طلوع با اجرای بیژن باقری در شبکه چهار سیما - 53 3:39