ماشین سورتینگ رنگی قطعات پلاستیک/ شرکت آراد 02156236956 1:45