کلاچ برقی - اتومید - سمند - ایران کلاچ - احمدی - جاده مخصوص 1:04