تیزر دومین دوره مسابقات ملی رباتیک بارمان کاپ 2:30