دومین تریلر از بازی Bright Memory که توسط یک نفر ساخته شده 1:38