نارضایتی سرپرست استانداری گلستان از روند خدمت رسانی به سیل زدگان

1:09