آیین گرامیداشت روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار برگزار شد 11:51