شبیه سازی ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی در کشور ونزوئلا 2:44