ساز زدن کودک کُرد در خرابه های زلزله روستای قره بلاغ

0:56