نصب سریع پمپ هوشمند DAB ایتالیا سری E SYBOX MINI 5:46