عصبانیت شدید فرشته طائرپور از صدا و سیما|گپ دیباچه 21:58